Zijn neonicotinoïden schadelijk?

De voorbije jaren verschenen regelmatig studies die het schadelijk effect van neonicotinoïden (insecticiden) op bijen aantonen. Deze zomer publiceerde de Hoge Gezondheidsraad van België, het wetenschappelijk expertisecentrum dat de Belgische overheid adviseert over gezondheid, nog een erg kritisch rapport. Het vraagt om de toxiciteit van neonicotinoïden dringend verder te onderzoeken, want deze stoffen baren immers mens én milieu zorgen.

Foetussen en embryo’s lopen namelijk risico op gezondheidsschade, zoals een aantasting van het DNA-materiaal en een verstoorde hormoonhuishouding. “Verder onderzoek is dringend nodig. Ook vanwege de wetenschappelijke lacunes, het gebruik op grote schaal van neonicotinoïden en de resistentieproblemen die dit in de hand werken.”

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden