Mogen openbare besturen nog pesticiden gebruiken? En particulieren?

In Vlaanderen

  • Openbare besturen (zoals gemeenten en OCMW’s) mogen vanaf 1 januari 2015 geen pesticiden meer gebruiken voor het beheer van parken, begraafplaatsen, speelzones en andere groenzones. Ook pleinen, parkeerzones, straten en andere verhardingen moeten zonder pesticiden beheerd worden. Maar er zijn nog afwijkingen mogelijk, die beoordeeld worden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Klik hier voor meer info over jouw stad of gemeente.
  • Particulieren (burgers) mogen vanaf 1 januari 2015 geen pesticiden meer gebruiken om de stoep onkruidvrij te houden. De stoep is namelijk openbaar terrein. Regelmatig je stoep te vegen of borstelen is belangrijk om plantengroei te voorkomen. Wil je planten verwijderen, trek ze dan uit of gebruik eventueel een onkruidbrander. Meer hierover lees je op de website van Velt.

In Nederland

  • Openbare besturen mogen vanaf 31 maart 2016 geen pesticiden meer gebruiken voor het beheer van pleinen, parkeerzones, straten en andere verhardingen. Maar er zijn nog afwijkingen mogelijk, als chemische bestrijding bijvoorbeeld de enige mogelijkheid is inzake veiligheid. Dit verbod geldt niet voor groenzones, en dat is een groot verschil met Vlaanderen. Voor groenzones is wel een verbod voorzien vanaf 1 november 2017, maar ook dan zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Er ligt een voorstel op tafel in de Tweede Kamer om het gebruik van pesticiden door particulieren (burgers) te verbieden, in eerste instantie ook op verhardingen. Momenteel buigt de Raad van State zich daarover. Een verbod op het gebruik van pesticiden op de stoep (zoals in Vlaanderen) is er nog niet.
2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden