Vaak gestelde vragen

Wat verstaan we onder pesticiden?

Pesticiden zijn stoffen die men gebruikt om ongewenste organismen (zoals planten en dieren) te doden. Er is een verschil tussen de plaats en het doel waarvoor ze ingeschakeld worden. Bovendien worden ze ook dikwijls benoemd volgens het te bestrijden organisme.

Lees meer

Welke impact hebben pesticiden op ons milieu?

Je weet waar je pesticiden spuit, maar je weet niet waar ze terechtkomen. Ze spoelen mee met regenwater en belanden zo in het oppervlakte- en drinkwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde metingen uit in Vlaamse waterlopen naar neonicotinoïden en ze vermoedt dat pesticiden ons ecosysteem verstoren.

Lees meer

Welke impact hebben pesticiden op onze gezondheid?

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) maakte een grondige studie over het hormoonverstorende effect van gewasbeschermingsmiddelen. Van de 41 geteste actieve stoffen bleken er 15 effectief hormoonverstorend te werken. Volgens de studie zijn hormoonverstoorders mede de oorzaak van een lager IQ, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs 5 procent van de autismegevallen.

Lees meer

Zijn neonicotinoïden schadelijk?

De voorbije jaren verschenen regelmatig studies die het schadelijk effect van neonicotinoïden (insecticiden) op bijen aantonen. Deze zomer publiceerde de Hoge Gezondheidsraad van België, het wetenschappelijk expertisecentrum dat de Belgische overheid adviseert over gezondheid, nog een erg kritisch rapport.

Lees meer

Mogen openbare besturen nog pesticiden gebruiken? En particulieren?

In Vlaanderen mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken voor het beheer van o.a. parken, begraafplaatsen en speelzones. Ook in Nederland zijn er strikte regels. Particulieren mogen in Vlaanderen geen pesticiden meer gebruiken om de stoep onkruidvrij te houden. In Nederland is dit verbod er (nog) niet.

Lees meer

Hoe lang heeft het gebruik van pesticiden invloed op je tuin?

Onkruidverdelgers vernietigen een breed scala aan planten. Het duurt soms een tijd voor herbiciden afgebroken worden. Voor Calaris is er bijvoorbeeld meer dan twee maanden nodig in het labo vooraleer vijftig procent van het middel is afgebroken.

Lees meer

Wat is een ecologische tuin?

Een ecologische tuin houdt rekening met jouw wensen en zorgt tegelijk voor meer natuur, het herstel van het landschap en een schoner milieu. We kiezen voor planten die aangepast zijn aan de grondsoort en omstandigheden in de tuin, zodat ze optimaal kunnen groeien.

Lees meer

Neemt het pesticidegebruik bij particulieren toe?

Een interessante vraag waarop we geen eenduidig antwoord kunnen geven. Phytofar, de belangenorganisatie van de pesticidesector in België, meldt dat de verkoop van pesticiden aan particulieren in België daalt. Maar hoe is echter onduidelijk. Ook in Nederland ontbreekt de nodige transparantie.

Lees meer

Hoe gaan particulieren om met pesticiden?

Onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat 15 procent van de particuliere gebruikers het etiket van pesticiden niet leest. 45 procent vindt het niet duidelijk en 30 procent giet de resten en spoelwater gewoon in de gootsteen. De pesticidesector mag zich dan wel indekken met waarschuwingen, maar als er niet wordt begrepen wat er staat, hebben die weinig effect.

Lees meer

Help, mijn buur gebruikt pesticiden. Hoe breng ik hem of haar op andere gedachten?

Je buur hierover aanspreken is een eerste en belangrijke stap. Toch is dat niet altijd eenvoudig. Je buur is zich misschien niet bewust van de mogelijke risico’s. Beschuldig hem of haar dan ook niet meteen, maar uit je ongerustheid.

Lees meer

Hoe ga je op een ecologische manier met onkruid om?

Een tuin met veel blote aarde heeft meer onderhoud nodig dan een bodem die begroeid is met planten. Een pas aangeplante tuin vraagt dus zeker in het begin extra aandacht. Als de bodem in de loop van de tijd begroeid is, krijg je minder zaadonkruiden. Daarom worden vaak bodembedekkers ingezet.

Lees meer

Azijn en zout als middeltjes tegen onkruid: een goed idee?

Sommigen gebruiken graag huis-, tuin- en keukenmiddeltjes tegen onkruid. Azijn en zout bijvoorbeeld. Zijn ze geschikt?

Lees meer
2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden